การสอบเข้ารับราชการทหารยศนายสิบมี่กี่ประเภท

มีคนไม่น้อยที่อยากจะเข้ารับราชการทหาร แต่ไม่มีความรู้ความเข้าใจ กลัวว่าจะทำไม่ได้ก็ถอดใจกันไปก่อน จริงๆ แล้วการสอบรับราชการไม่ได้ยากอย่างที่หลายคนคิด หากติดยศได้ขึ้นมาก็ถือว่าสบายทั้งครอบครัว เพราะได้ทั้งความมั่นคง และสวัสดิการจากรัฐบาล การรับราชการทหารมีอยู่ด้วยกัน 3 เหล่าทัพ ได้แก่ กองทัพบก กองทัพเรือ และ กองทัพอากาศ แต่สำหรับ “นายสิบ” เป็นยศที่ใช้กันในกองทัพบกนั่นเอง

โอกาสในการเข้ารับราชการทหาร

รู้ไหมว่าเราสามารถแม้จะจบ ม.3 ก็ยังมีโอกาสที่จะได้ทำงานรับราชการ แม้ว่าจะมีตำแหน่งที่ค่อนข้างน้อย ในขณะที่บางปีอาจจะไม่มีเปิดรับเลย เราสามารถเข้าไปสอบตามหน่วยราชการที่เปิด เช่น กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ เมื่อสอบผ่านเราจะได้ติดยศจ่าตรี จ่าอากาศตรี หรือนายสิบ ขึ้นอยู่กับกองทัพที่เข้าไปประจำการ

ถ้าจบ ม.6 หรือสูงกว่า ก็จะได้โอกาสที่ดีกว่าคนที่จบ ม.3 เพราะถือว่ามีการศึกษาที่ดีกว่า ซึ่งวุฒิ ม.6 นี้ก็ถือเป็นขั้นต่ำที่เกือบทุกตำแหน่งงานกำหนดเอาไว้ ในแต่ละปีก็จะเปิดค่อนข้างเยอะ สามารถเข้าไปสอบได้ที่หน่วยงานราชการได้เลย เมื่อสอบผ่านจะได้รับการติดยศเป็น จ่าตรี จ่าอากาศตรี หรือนายสิบ ขึ้นอยู่กับกองทัพที่เข้าไปประจำการ

สุดท้ายคือการใช้วุฒิปริญญาตรี เป็นคุณสมบัติที่เหมาะสำหรับจะเข้าทำงานราชการมากที่สุด เพราะมีโอกาสมากกว่าใครเพื่อน เป็นที่ต้องการของหน่วยราชการ เมื่อสอบผ่านจะได้รับการติดยศ ”ร้อยตรี” ในกองทัพบก “เรือตรี” ในกองทัพเรือ “เรืออากาศตรี” กองทัพอากาศ

คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับการสอบ

คนที่จะสอบจะผ่านการเป็นททารกองเกิน อายุตั้งแต่ 22 แต่ไม่เกิน 29 ปี ต้องเป็นคนที่เข้าประจำการจนครบกำหนด หรือจับได้ฉลากใบดำ ทางหน่วยงานจะไม่รับคนที่อยู่ในระหว่างการผ่อนผันการเป็นทหาร นอกจากนี้ยังรอบผู้ที่เป็นทหารกองเกินที่อายุตั้งแต่ 22 จนถึง 35 ปี มีความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร ผู้สมัครหญิงจะต้องมีอายุ 22 ปี จนถึง 35 ปี มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 40 กิโลกรัม

ในแต่ละปีจะเปิดรับสอบชั้นสัญญาบัตร ประมาณ 50 – 200 ตำแหน่ง และชั้นต่ำกว่าสัญญาบัตร หรือชั้นประทวน เปิดประมาณ 200 – 800 ตำแหน่ง โดยกำหนดวุฒิที่ใช้ต่างกัน ตั้งแต่ ระดับปริญญาโท ปริญญาตรี ปวส. ปวช. แต่ไม่ต่ำกว่า ม.6 ฐานเงินเดือนจะและตำแหน่งขึ้นอยู่กับวุฒิที่ใช้สมัคร สำหรับผู้ที่สนใจต้องการสมัครเข้ารับราชการทหารในสังกัด “กองทัพบก” สามารถเข้าไปลงเบียนสอบได้ที่ http://www.radd-atc.com/ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2241-4037 หรืออีเมล์ KASSAN_54@hotmail.com