ทหารอากาศรับสมัครทหารหญิงและชายจำนวน 417 อัตรา

 

โอกาสมาแล้วสำหรับผู้ที่อยากเข้ารับราชการทหาร ไม่ว่าจะเป็น หญิง หรือ ชาย เพราะทางกองทัพอากาศเปิดรับสมัครจำนวน 417 ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อสอบคัดเลือกเป็นทหารชั้นสัญญาบัตร และข้าราชการ (ต่ำกว่าสัญญาบัตร) ใครที่สนใจมีเพื่อนพี่น้องสามารถดูรายละเอียดกันได้ด้านล่างนี้

สำหรับคนที่ต้องการสอบ ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ที่เปิดรับจำนวน 17 อัตรา จะได้รับแต่งตั้งยศ “ว่าที่เรืออากาศตรี” เปิดสอบระดับปริญญาโท 1 อัตรา และ ระดับปริญญาตรี 16 อัตรา ส่วนข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร จำนวน 400 อัตรา จะได้รับยศ “จ่าอากาศตรี” ประกอบด้วย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  จำนวน 17 อัตรา, วุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 221 อัตรา, ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า 115 อัตรา และระดับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 7 อัตรา

เงินเดือนสวัสดิการทหารอากาศขึ้นอยู่กับวุฒิที่ใช้สมัคร โดยมีอัตราดังนี้ วุฒิระดับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) มีเงินเดือนรวมค่าครองชีพอยู่ที่ 10,110 บาท, วุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีเงินเดือนรวมค่าครองชีพอยู่ที่ 10,830 บาท, วุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มีเงินเดือนรวมค่าครองชีพอยู่ที่ 12,285 บาท, ระดับปริญญาตรี มีเงินเดือนรวมค่าครองชีพอยู่ที่ 15,000 บาท และ ระดับปริญญาโท มีเงินเดือนรวมค่าครองชีพอยู่ที่ 17,500 บาท มีสวัสดิการบ้านพักทราชการ หรือเบิกค่าเช่าบ้านได้

เงื่อนไขในการรับสมัคร

ผู้ที่ใช้วุฒิตั้งแต่ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไปจะต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.20 และผู้ที่ใช้วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.0 โดยจะต้องจบภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2562 เท่านั้น

ผู้สมัครต้องมีความสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร ยกเว้นบางตำแหน่งที่ ต้องมีดัชนีมวลกายไม่เกิน 35 สำหรับคนที่มีรอยสักจะต้องอยู่ในร่มผ้าเท่านั้น โดยนอกจากนี้ยังต้องไม่เป็นทหารที่จับได้ใบแดงในปี 2562 ยกเว้นแต่จับได้ใบดำ หรือเป็นบุคคลที่ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร betflix คาสิโน

มีค่าธรรมเนี่ยมในการสมัครจำนวน 400 บาท ผู้ที่สนใจเข้าสอบสามารถเข้าไปลงทะเบียนผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 16 มกราคม จนถึง 25 กุมภาพันธ์ 2562 โดยเข้าไปลงทะเบียนที่เว็บไซต์ https://rtafrecruitment.thaijobjob.com