ประเมินแสนยานุภาพทางการทหารของประเทศจีน

17 สิงหาคม 2018

Pentagon หน่วยงานความมั่นคงของสหรัฐอเมริกา ได้ออกมาระบุว่า มีความเป็นไปได้สูงที่เครื่องบินทิ้งระเบิดของจีนกำลังฝึกซ้อมเพื่อโจมตีสหรัฐและเป้าหมายซึ่งเป็นชาติพันธมิตรของสหรัฐในน่านน้ำแปซิฟิก ทางด้านกองทัพบกของจีนก็กำลังได้รับการปรับปรุงอาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อให้รบชนะ

รายงานประจำปีของกระทรวงกลาโหมสหรัฐ วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2018 ในเรื่องอิทธิพลที่เพิ่มมากขึ้นของจีน ทั้งทางด้านการทหาร, เศรษฐกิจ , การทูต พร้อมกับฝากรอยเท้าไว้ในเวทีระหว่างประเทศสร้างอิทธิพลเพื่อครอบงำระดับภูมิภาค โดยรายงานที่ได้มีการนำเสนอต่อรัฐสภาสหรัฐฉบับนี้ ออกมาช่วงที่ความสัมพันธ์ของสหรัฐกับจีนมีความตึงเครียดยิ่งขึ้นจากความขัดแย้งทางการค้า

โดยรายงานประจำปีบรรยายถึงแสนยานุภาพทางของกองทัพจีนว่า เครื่องบินทิ้งระเบิดของจีนกำลังได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการโจมตีซึ่งอยู่ไกลที่สุดเท่าที่ทำได้ อีกทั้งยังมีความพยายามเร่งปฏิบัติการในน่านน้ำแปซิฟิกเป็นอย่างยิ่ง ช่วง 3 ปีมานี้ กองทัพปลดแอกประชาชนจีน ได้รุกคืบพื้นที่ปฏิบัติการณ์เครื่องบินทิ้งระเบิดเหนือผืนน้ำ เพื่อเก็บชั่วโมงบินในภูมิภาคการเดินทะเลแห่งสำคัญ รวมทั้งยังทำการฝึกเพื่อโจมตีสหรัฐและเป้าหมายอันเป็นพันธมิตร

รายงานยกตัวอย่างให้เห็นภาพว่า ในเดือนสิงหาคมปี 2017 เครื่องบินทิ้งระเบิด H– 6K ของจีนจำนวน 6 ลำ บินผ่านช่องแคบ Miyako ทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่น หลังจากนั้นก็ได้เปลี่ยนทิศมุ่งขึ้นเหนือไปบินอยู่ฝั่งตะวันออกของเกาะ Okinawa อันมีมีทหารของสหรัฐประจำการอยู่ 47,000 นาย อันเนื่องมาจากจีนต้องการพิสูจน์ ขีดความสามารถในการโจมตีกองทัพสหรัฐและพันธมิตร ซึ่งรวมถึงเกาะกวมด้วย

นอกจากนี้ Pentagon ยังได้บรรยายถึงการพัฒนาขีดความสามารถมานานตลอดหลายทศวรรษ รวมทั้งการปรับปรุงกองทัพบกให้ทันสมัยขึ้น โดยบรรดาผู้นำทางทหารของจีนได้ตั้งเป้าหมายสร้างกองทัพระดับ World Class ภายในปี ค.ศ. 2050 โดยในปีที่แล้วประธานาธิบดีสีจิ้นผิง ได้ออกคำสั่งให้พีกองทัพปลดแอกประชาชนจีน พยายามให้มากขึ้น พร้อมเหตุผลว่าประเทศต้องการกองทัพแข็งแกร่งพร้อมในการสู้รบเพื่อชนะสงคราม และข้อเรียกร้องประธานาธิบดีสีจิ้นผิง ยังเป็นการปลุกระดมให้ประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคของจีนเกิดความตื่นตัว เนื่องจากเพื่อนบ้านหลายประเทศกำลังมีข้อพิพาทกับมหาอำนาจสหรัฐ

ยังมีข้อมูลเพิ่มเติมด้วยว่า เดือนเมษายน 2017 กองทัพจีนได้มีการแก้ไขทั้งหน่วยยุทธการและยุทธวิธีครั้งใหญ่  เป้าหมายของการปฏิรูป คือต้องการสร้างกองทัพบกที่มีความอันตรายมากขึ้น จนสามารถเป็นแกนนำหลักพร้อมตอบสนองต่อคำสั่งการของประธานาธิบดี

อีกทั้ง Pentagon ยังมีการประเมินว่า จีนใช้จ่ายงบประมาณทางทหารในปี 2017 ประมาณ 190,000 ล้านดอลลาร์ หากแต่จำนวนนี้ก็ยังห่างไกลจากงบประมาณประจำปีที่ Pentagon ได้รับ คือ ประมาณ 700,000 ล้านดอลลาร์