ระบบเกณฑ์ทหารแบบใหม่สมัครใจเป็นทหาร

นายวีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชั่น (คปต.)  ได้เปิดเผยความคิดเห็นเมื่อวันที่ 4 เมษายน  2560  กรณีที่ช่วงเวลานี้เป็นฤดูกาลของการเกณฑ์ทหารทั่วประเทศ  จึงอยากนำเสนอความคิดในมุมมองของตนเองว่า  การเกณฑ์ทหารของประเทศไทยถือเป็นระบบที่ล้าหลัง  ในหลายประเทศที่เจริญแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกตะวันตกก็ใช้ความสมัครใจ  หรือหากจะต้องมีระบบเกณฑ์ทหารก็ต้องพิจารณาจากสถานการณ์ที่เหมาะสม  เกิดภาวะสงครามหรือจราจลภายในประเทศ  กำลังทหารไม่เพียงพอ  เป็นต้น  จึงจะใช้กฎหมายเพื่อมาบังคับการเกณฑ์ทหารให้เกิดขึ้น

แต่ที่เป็นอยู่ทุกวันนี้  ประเทศไทยไม่ได้ประสบอยู่ในภาวะนั้น  ตนมองว่าเหมือนเป็นการนำชายหนุ่มกำลังอยู่ในวัยฉกรรจ์คนหนึ่งมาเสียเวลาด้วยการฝึก  ทั้งที่เวลาสองปีนั้นเขาอาจนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตหรือหาเลี้ยงครอบครัวได้มากมาย  เรียกได้ว่าเป็นการสูญเสียทรัพยากรคนไปโดยเปล่าประโยชน์  นอกจากนั้นยังถือเป็นการใช้งบประมาณแผ่นดินไปอย่างสูญเปล่า  เพราะระยะเวลาในการฝึกใช้เพียงไม่นาน  หลังจากนั้นก็ให้ทหารเกณฑ์ไปเป็นทหารรับใช้นายทหารชั้นสูงแล้วรับเงินเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการจากงบประมาณแผ่นดิน  ตนมองว่า  เป็นระบบที่ล้าหลังและสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์และไม่เกิดผลต่อความมั่นคงใด ๆ กับประเทศชาติ

อีกปัญหาหนึ่งที่เกิดจากระบบบังคับเกณฑ์ทหารตามกฎหมาย  คือ  การหนีทหาร  สืบเนื่องมาจากความไม่พร้อม  ไม่เต็มใจ  หรือมีภาระหน้าที่อยู่เบื้องหลัง  บางคนมีลูกเมียและครอบครัวที่ต้องรับผิดชอบ  แต่ต้องมาติดภาระเป็นทหารเกณฑ์โดยไม่สมัครใจเลยแก้ไขปัญหาด้วยการหนีทหาร  กลายเป็นคนผิดกฎหมายไปอีก  แต่หากเปลี่ยนการเกณฑ์ทหารแบบบังคับตามกฎหมายมาเป็นแบบสมัครใจ  ทางกองทัพจะได้กำลังพลที่มีความพร้อมทั้งใจและกาย  ปราศจากการบังคับใด ๆ ทั้งสิ้น  เมื่อมีความเต็มใจ เขาเหล่านั้นก็จะเต็มที่กับการฝึกและระเบียบวินัย

หนึ่งปัญหาใหญ่ที่เราได้รับรู้จากสื่อต่าง ๆ บ่อยครั้ง  คือ  ครูฝึกซ้อมทหารเกณฑ์จนบาดเจ็บ  บางคนถึงขั้นเสียชีวิต

แม้ว่านายทหารตำแหน่งใหญ่ ๆ ออกมาชี้ชัดว่าการลงโทษด้วยการทำร้ายร่างกายทุกรูปแบบนั้น ถือว่าผิดกฎหมายว่าด้วยวินัยทหารทั้งสิ้น แต่ปัญหานี้กลับเกิดขึ้นเป็นประจำแทบทุกปี ไม่มีมาตรการใดที่จะเอาผิดหรือทำให้หมดไปได้  ความสูญเสียเช่นนี้ไม่ควรเกิดขึ้น  ชายหนุ่มคนหนึ่งจากบ้านมาเพื่อรับใช้ชาติ  แต่กลับต้องมาเสียชีวิตเพราะรองมือรองเท้าของครูฝึกโดยไม่มีสิทธิ์ป้องกันตัวแทนที่จะได้ออกไปสู้รบกับศัตรูเพื่อปกป้องประเทศชาติเยี่ยงชายชาติทหารอย่างแท้จริง ถือว่าสูญเสียทรัพยากรบุคคลไปโดยเปล่าประโยชน์อย่างน่าเสียดาย

ที่มา

http://www.matichon.co.th