ลมปากของคนในกองทัพเชื่อไม่ได้ จ่านิวหวั่น ลั่นไม่เกณฑ์ทหารแน่นอน

นายสิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์ หรือ จ่านิว แกนนำกลุ่มประชาธิปไตยใหม่ ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟชบุ๊คว่า  “ ถ้าผมเข้าไปถูกกระทืบตายแน่ ” สืบเนื่องมาจากกรณีที่กองทัพบกได้มีการเปิดเผยรายชื่อคนดังที่ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหารตามกำหนด  โดยจ่านิวกล่าวว่า  ไม่ได้มีแต่เนติวิทย์หรือตนเองที่เกรงกลัวและไม่เห็นด้วยในเรื่องของการเกณฑ์ทหาร  เชื่อว่ามีชายไทยและประชาชนอีกหลายคนที่ไม่เห็นด้วย  เพียงแต่ไม่กล้าออกมาพูดเพื่อเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพที่พึงมีตามหลักประชาธิปไตยของตนเอง  การฝึกทหารเกณฑ์ไม่แตกต่างอะไรจากการกักขังหน่วงเหนี่ยวและบังคับลิดรอนเสรีภาพ อีกทั้งปรากฏเรื่องราวการใช้อำนาจในทางที่ไม่ถูกไม่ควร  บ้าอำนาจ  ป่าเถื่อน  เกินกว่าเหตุ  จนเกิดการบาดเจ็บ  สูญเสีย  และทำให้เกิดความอับอายต่อทหารเกณฑ์ผู้ถูกกระทำมานักต่อนัก  ทั้งที่การใช้อำนาจนั้นไม่ได้มีอยู่ในกฎเกณฑ์ว่าสามารถใช้ได้ จนนำไปสู่การกระทำที่เกินกว่าเหตุ  เกิดการบาดเจ็บล้มตายดังที่เราได้เห็นกันในข่าวบ่อยครั้ง

แม้ว่าจะมีผู้บังคับบัญชาทางทหารตำแหน่งใหญ่โตออกมารับปากเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าจะไม่เกิดเหตุเช่นนั้นขึ้นอีก  แต่จนแล้วจนรอดก็ยังเห็นข่าวอยู่เนือง ๆ แล้วจะมีหลักประกันอะไรได้  จ่านิวกล่าวว่าต่อให้อมวัดโบสถ์วัดพระแก้วมายืนยันตนก็ไม่เชื่อ  และเชื่อว่าคนอื่น ๆ ก็ไม่มีใครเชื่อด้วย  เพียงแต่ไม่มีใครกล้าออกมาพูดเท่านั้นเอง  ยิ่งตนเองเป็นผู้ที่ไม่โอนอ่อนผ่อนตามและมีข้อขัดแย้งต่อระบอบเผด็จการเช่นนี้  หากเข้าไปเป็นทหารเกณฑ์  คงต้องถูกกระทืบตายแน่นอน

หลังจากการสูญเสียของทหารเกณฑ์เหล่านั้นแล้วมีอะไรเกิดขึ้น  ตอบเลยว่าไม่มีใครได้รับความเป็นธรรม เราจะเอาไม่ซีกไปงัดไม้ซุงได้อย่างไร  เรียกได้ว่ากระบวนการยุติธรรมไม่สามารถช่วยเหลือและปกป้องมนุษย์ผู้บริสุทธิ์ที่ถูกกระทำอย่างเราได้เลย  มันเหมือนเป็นประเพณี  เหมือนเป็นระเบียบปฏิบัติที่โหดร้ายและไร้วัฒนธรรม  ยิ่งเมื่อเข้าไปเป็นทหารเกณฑ์ที่หมดเวลาการฝึกแล้วต้องมาเป็นทหารรับใช้ในบ้านของนายทหารชั้นผู้ใหญ่  ซึ่งไม่ต่างอะไรจากระบบบ่าวไพร่  เป็นเหมือนหมารับใช้คอยรองมือรองเท้า  ปฏิบัติตามคำสั่ง  นี่น่ะหรือคือความภูมิใจของลูกผู้ชายไทย  นี่น่ะหรือคือการรับใช้ชาติ  แถมยังนำเอาภาษีประชาชน  งบประมาณของประเทศชาติไปจ่ายเบี้ยเลี้ยง  ตนมองว่าเป็นการสูญเปล่าเป็นอย่างยิ่ง  การรักชาติ  และการรับใช้ชาติมีวิธีปฏิบัติมากมายที่สามารถสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติอย่างแท้จริง  เราสามารถทำได้ด้วยความสมัครใจและตามสมควรที่เราทำได้  เช่น  การเป็นอาสาสมัครในกลุ่มต่าง ๆ การไม่โกงชาติบ้านเมือง  เป็นต้น  ไม่ใช่การไปเป็นทหารโดยการถูกบังคับกะเกณฑ์ลิดรอนสิทธิเสรีภาพเช่นนี้

 

ที่มา

http://www.bangkokbiznews.com