This Theme Supports a Custom FrontPage

การพัฒนาทางด้านการทหารจีนทัดเทียมสหรัฐ

การพัฒนาทางด้านการทหารจีนทัดเทียมสหรัฐ

ค.ศ. 2018 กระบวนการเร่งรัดพัฒนากองทัพจีนให้มีความทันสมัยล้ำยุค กำลังก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วเกินกว่าที่คาดการณ์ โดยผู้เชี่ยวชาญของสถาบันการศึกษาด้านยุทธศาสตร์ แห่งกรุงลอนดอน กล่าวว่า แสนยานุภาพของกองทัพจีนกำลังแซงหน้ากองทัพรัสเซียไปด้วยซ้ำ ประเทศจีนทุกวันนี้ จัดเป็นประเทศมหาอำนาจ ซึ่งมีความสำคัญต่อทุกประเทศทั่วโลกในทุกๆเรื่อง รวมทั้งเรื่องการทหารและความมั่นคงด้วย โดยเฉพาะกองกำลังทหารทางทะเลและทางอากาศ โดยนักวิเคราะห์ในหลายสถาบันรวมทั้งสถาบัน IISS กล่าวว่า กองทัพจีนได้พัฒนาจนกลายมาเป็นคู่แข่งซึ่งมีระดับทัดเทียมกับกองทัพสหรัฐฯ เรียบร้อยแล้ว ปี 2018 จีนกำลังกำลังต่อเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่ 2 รวมทั้งการพัฒนาอาวุธ ที่ใช้โจมตีทั้งทางบกกับทางอากาศ ให้มีพิสัยระยะไกลกว่าอาวุธของกองทัพสหรัฐฯ พร้อมทำการปฏิรูปโครงสร้างการบังคับบัญชากองทัพ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด นักวิเคราะห์จำนวนมากต่างเห็นพ้องต้องกันว่า เครื่องบินขับไล่ J-20 ของจีน ซึ่งเป็นเครื่องบินรบรุ่นที่ 5 เป็นการรวบรวมเอาเทคโนโลยีอันทันสมัยจำนวนมากเข้าไว้ด้วยกัน เช่น ขีปนาวุธโจมตีจากอากาศไปยังอากาศ , ความเร็วเหนือเสียง รวมทั้งความสามารถในการพรางตัว ทำให้การตรวจจับของเรดาร์ไม่อาจมองเห็น แม้จะล่วงล้ำเข้ามาในอาณาเขตแล้วก็ตาม ด้วยความสามารถในระดับนี้ ส่งผลให้กองทัพอากาศจีน สามารถเทียบชั้นความแข็งแกร่งในระดับเดียวกับกองทัพชาติตะวันตกได้อย่างสูสี แถมต่อกรได้อย่างไม่ยากเย็นเลย ในรายงานการทหารของโลก ของสถาบัน IISS ประจำปี 2018 ได้ออกรายงานอันย้ำให้เห็นถึงความก้าวหน้าของอาวุธที่สามารถปล่อยทางอากาศของจีนกับรัสเซียเป็นพิเศษ เพราะวิเคราะห์แล้วว่ามันเป็นตัวทดสอบชิ้นสำคัญในการท้าทายความเป็นผู้นำ ของความชำนาญในการรบทางอากาศของชาติตะวันตก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสหรัฐฯ การที่จีนพัฒนาขีปนาวุธโจมตีระยะไกลจากอากาศปะทะอากาศได้นั้นRead more about การพัฒนาทางด้านการทหารจีนทัดเทียมสหรัฐ[…]