This Theme Supports a Custom FrontPage

ประเมินแสนยานุภาพทางการทหารของประเทศจีน

ประเมินแสนยานุภาพทางการทหารของประเทศจีน

17 สิงหาคม 2018 Pentagon หน่วยงานความมั่นคงของสหรัฐอเมริกา ได้ออกมาระบุว่า มีความเป็นไปได้สูงที่เครื่องบินทิ้งระเบิดของจีนกำลังฝึกซ้อมเพื่อโจมตีสหรัฐและเป้าหมายซึ่งเป็นชาติพันธมิตรของสหรัฐในน่านน้ำแปซิฟิก ทางด้านกองทัพบกของจีนก็กำลังได้รับการปรับปรุงอาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อให้รบชนะ รายงานประจำปีของกระทรวงกลาโหมสหรัฐ วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2018 ในเรื่องอิทธิพลที่เพิ่มมากขึ้นของจีน ทั้งทางด้านการทหาร, เศรษฐกิจ , การทูต พร้อมกับฝากรอยเท้าไว้ในเวทีระหว่างประเทศสร้างอิทธิพลเพื่อครอบงำระดับภูมิภาค โดยรายงานที่ได้มีการนำเสนอต่อรัฐสภาสหรัฐฉบับนี้ ออกมาช่วงที่ความสัมพันธ์ของสหรัฐกับจีนมีความตึงเครียดยิ่งขึ้นจากความขัดแย้งทางการค้า โดยรายงานประจำปีบรรยายถึงแสนยานุภาพทางของกองทัพจีนว่า เครื่องบินทิ้งระเบิดของจีนกำลังได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการโจมตีซึ่งอยู่ไกลที่สุดเท่าที่ทำได้ อีกทั้งยังมีความพยายามเร่งปฏิบัติการในน่านน้ำแปซิฟิกเป็นอย่างยิ่ง ช่วง 3 ปีมานี้ กองทัพปลดแอกประชาชนจีน ได้รุกคืบพื้นที่ปฏิบัติการณ์เครื่องบินทิ้งระเบิดเหนือผืนน้ำ เพื่อเก็บชั่วโมงบินในภูมิภาคการเดินทะเลแห่งสำคัญ รวมทั้งยังทำการฝึกเพื่อโจมตีสหรัฐและเป้าหมายอันเป็นพันธมิตร รายงานยกตัวอย่างให้เห็นภาพว่า ในเดือนสิงหาคมปี 2017 เครื่องบินทิ้งระเบิด H– 6K ของจีนจำนวน 6 ลำ บินผ่านช่องแคบ Miyako ทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่น หลังจากนั้นก็ได้เปลี่ยนทิศมุ่งขึ้นเหนือไปบินอยู่ฝั่งตะวันออกของเกาะ Okinawa อันมีมีทหารของสหรัฐประจำการอยู่ 47,000 นาย อันเนื่องมาจากจีนต้องการพิสูจน์ ขีดความสามารถในการโจมตีกองทัพสหรัฐและพันธมิตร ซึ่งรวมถึงเกาะกวมด้วย นอกจากนี้ Pentagon ยังได้บรรยายถึงการพัฒนาขีดความสามารถมานานตลอดหลายทศวรรษ รวมทั้งการปรับปรุงกองทัพบกให้ทันสมัยขึ้นRead more about ประเมินแสนยานุภาพทางการทหารของประเทศจีน[…]