This Theme Supports a Custom FrontPage

ทหารอากาศรับสมัครทหารหญิงและชายจำนวน 417 อัตรา

ทหารอากาศรับสมัครทหารหญิงและชายจำนวน 417 อัตรา

  โอกาสมาแล้วสำหรับผู้ที่อยากเข้ารับราชการทหาร ไม่ว่าจะเป็น หญิง หรือ ชาย เพราะทางกองทัพอากาศเปิดรับสมัครจำนวน 417 ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อสอบคัดเลือกเป็นทหารชั้นสัญญาบัตร และข้าราชการ (ต่ำกว่าสัญญาบัตร) ใครที่สนใจมีเพื่อนพี่น้องสามารถดูรายละเอียดกันได้ด้านล่างนี้ สำหรับคนที่ต้องการสอบ ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ที่เปิดรับจำนวน 17 อัตรา จะได้รับแต่งตั้งยศ “ว่าที่เรืออากาศตรี” เปิดสอบระดับปริญญาโท 1 อัตรา และ ระดับปริญญาตรี 16 อัตรา ส่วนข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร จำนวน 400 อัตรา จะได้รับยศ “จ่าอากาศตรี” ประกอบด้วย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  จำนวน 17 อัตรา, วุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 221 อัตรา, ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า 115 อัตรา และระดับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 7 อัตรา เงินเดือนสวัสดิการทหารอากาศขึ้นอยู่กับวุฒิที่ใช้สมัคร โดยมีอัตราดังนี้ วุฒิระดับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) มีเงินเดือนรวมค่าครองชีพอยู่ที่ 10,110Read more about ทหารอากาศรับสมัครทหารหญิงและชายจำนวน 417 อัตรา[…]